museologist: Φεβρουαρίου 2007

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 28, 2007

Αρχαιολογία και Πολιτική και Κοινωνία

Εδώ μιλάνε οι εικόνες...Έναστρος ο ουρανός απόψε, δεν βρίσκετε;... :-)

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2007

Μουσειακή Πολιτική - Η ΤάξηΚαι αφού μιλάμε για μουσειακή πολιτική και στο πνεύμα του σχολίου του Antikeimena στο προηγούμενο post, να 5 μέτρα τάξης και ευκοσμίας που νομίζω ότι πρέπει να προωθηθούν...

Άρθρο 1.
Οι επισκέπται Μουσείων, Αρχαιολογικών χώρων, Βυζαντινών Μνημείων ή ιστορικών τόπων και Μνημείων καθοριζομένων ως τοιούτων υπό του Υπουργείου Πολιτισμού [και Επιστημών], οφείλουν να συμπεριφέρονται μετά της προσηκούσης προς το περιβάλλον κοσμιότητος, απαγορευομένων των φωνασκιών, των ασμάτων, της χρήσεως ραδιοφώνων, κασσετοφώνων ή μουσικών οργάνων, της λήψεως γεύματος, της κατακλίσεως επί του εδάφους ως και πάσης άλλης πράξεως ή παραλείψεως δυναμένης να διαταράξη την ησυχίαν ή να προσβάλει την ευταξίαν εντός των χώρων τούτων.

Άρθρο 2.
Απαγορεύεται η είσοδος εντός των ανωτέρω χώρων και τόπων ατόμων διατελούντων εν μέθη, όντων υπό την επήρειαν ναρκωτικών ουσιών ή προδήλως διατελούντων εις τοιαύτην ψυχικήν κατάστασιν, ώστε να υφίσταται βάσιμος υπόνοια ότι δυνατόν να προξενήσωσι βλάβας εις τους ως άνω χώρους ή να διαταράξωσι την εν αυτοίς ησυχίαν και τάξιν.

Άρθρο 3.
Απαγορεύεται η απόρριψις οιουδήποτε αντικειμένου, ως και πάσα πράξις συντελούσα οπωσδήποτε εις την ρύπανσιν των χώρων τούτων.

Άρθρο 4.
Απαγορεύεται η είσοδος και η βοσκή εντός των ανωτέρω χώρων οιωνδήποτε ζώων.

Άρθρο 5.
Οι παραβάται της παρούσης, ης η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εκτέλεσις ανατίθεται εις τους αστυνομικούς υπαλλήλους, διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικος, εφ. όσον εξ' ετέρας διατάξεως δεν τιμωρούνται βαρύτερον.

***
Γμτ, μόλις διαπίστωσα ότι με έχουν προλάβει... :-)

Τι, νομίσατε αγαπητοί μου ότι από την κουτσουκέλα μου τα έβγαλα τα παραπάνω;;; Χα!

...Ιδού:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 2 της 10 Νοεμ. 1978 / 5 Μαΐου 1979
"Περί μέτρων τάξεως και ευκοσμίας εις τους Αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους κλπ." (ΦΕΚ 426/Β')

Update (20/7/08): Μεταφέρθηκε εδώ

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 21, 2007

Μουσειακή Πολιτική - Η χάραξηΆλλα ήθελα να γράψω, αλλά η επικαιρότητα (και καλά επικαιρότητα δηλαδή) φυγείν αδύνατον...

Διαβάζω στο in.gr για τον απολογισμό του Υπουργού Πολιτισμού:

"Όσον αφορά στη μουσειακή πολιτική, ο κ. Βουλγαράκης αναφέρθηκε στη χάραξη
και άσκηση ενιαίας κρατικής μουσειακής πολιτικής για μουσεία κάθε κατηγορίας,
στην προώθηση της συνεργασίας και της σύμπραξης μεταξύ των μουσείων, στο
συντονισμός δραστηριοτήτων, καθώς και στη διευκόλυνση της επικοινωνιακής
ανάδειξης και προβολής των μουσείων".

Πότε ήταν Υπουργός Πολ. ο Ευ. Βενιζέλος; Από τότε (τουλάχιστον) χαράσσεται η "ενιαία κρατική μουσειακή πολιτική". Τι στο καλό, χαράκτη να βάζανε να χαράξει την Αττική Οδό με νυχοκόπτη θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα...

...καλά, που να περάσουμε και στην άσκηση!

***
Άσχετο (ίσως και όχι): Τώρα μου ήρθε η σκηνή από την Πολίτικη Κουζίνα, τον Κολοκοτρώνη ρήμα: "κολοκοτρώνω, κολοκοτρώνεις, κολοκοτρώνει...

Κυριακή, Φεβρουαρίου 18, 2007

Όταν κοιτάω από ψηλά...
...μοιάζει η γη με ζωγραφιά...
.
όχι πάντα καλή βέβαια...
.
Θερμαϊκός, 20 Φεβρουαρίου 2004

Σάββατο, Φεβρουαρίου 17, 2007

Ghost ship


Ghost ship, Θερμαϊκός, 20 Φεβρουαρίου 2004

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 16, 2007

Κολλιέ αλυσοδεμένου δέντρου

κολλιέ αλυσοδεμένου δέντρουΕπιφανειακή έρευνα αρχαιολογικού χώρου πόλης

Κυριακή, Φεβρουαρίου 04, 2007

Η τέχνη, ο γάϊδαρος και τα κινητά

Το κάτωθι έργο τέχνης με είχε συγκινήσει βαθύτατα και για χρόνια αναρωτιόμουνα πώς και πού το εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης...
Επιτέλους, η απορία μου λύθηκε...Ποιος είπε ότι η σύγχρονη Ελλάδα δεν εμπνέει;!

Στο ίδιο θέμα: πληροφορηθήκαμε ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας να παρέχει πιο ολοκληρωμένες και state of the art υπηρεσίες στους τουρίστες που παραμυθιασμένοι έρχονται να ζήσουν το μύθο τους στην Ελλάδα, το Υπόγειο ΠΟ. υπέγραψε πρόσφατα συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ώστε να αναπτυχθούνε εφαρμογές ακουστικής ξενάγησης μέσω κινητών τηλεφώνων με GPS για τουρίστες που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες συμπαθών γαϊδάρων ή μουλαριών καθώς βαριούνται να πάρουν τα πόδια τους και να ανεβούνε τις ανηφόρες σε γραφικά νησιά.

Σε περίπτωση που το GPS δεν λειτουργεί σωστά, το κινητό τηλέφωνο διαθέτει και σύστημα αναγνώρισης γαϊδουρινού γκαρίσματος. Απλά τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα του γαϊδάρου και του δίνετε μια γερή τσιμπιά με τα σπηρούνια σας. Το γκάρισμα αναλύεται από το σύστημα και αναγνωρίζεται έτσι ο συγκεκριμένος γάϊδαρος και η περιοχή δράσης του, ούτως ώστε να εντοπιστεί το ακριβές στίγμα σας.

Τελικά είμαστε πολύ μπροστά...